Özel Okullar

image

Özel Okullar

Özel Okullar

 Kendi kurumunuzdaki eğitimlerinizi uzemsoft alt yapısı ile özelleştirip online canlı derslerle öğrencilerinize eğitimlerinizi profesyonel bir alt yapı ile sunabilirsiniz.

 Uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlarken, geniş kitlelere de eğitim olanağı sunar. Uzaktan eğitim, fiziksel koşulların olumsuzluklarını ortadan kaldıracak bir eğitim sistemidir.