Mesafeli Satış Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR
 

SATICI BİLGİLERİ
Ünvan:
: Onlinesoft Bilgi ve İletişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.
Adres: İncilipınar Mahallesi Nail Bilen Caddesi No:4(Kantar İş Merkezi) Kat : 2 Daire: 201 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: 0 850 441 41 54
Faks:
E-mail:
info@uzemsoft.com

ALICI

uzemsoft.com web adresi üzerinden seçilen hizmetleri ödemesini yaparak almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiler.


İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte “taraf”, ayrı ayrı “taraflar” olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 2: KONU
İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın www.uzemsoft.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları işbu sözleşmede belirtilen online eğitim altyapı hizmetinin Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.
MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI
Alıcının www.uzemsoft.com internet sitesi üzerinden belirlediği hizmet türü, süresi ve fiyatları esas alınmaktadır.

MADDE 4: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbu sözleşmeye konu online eğitim altyapısı uzemsoft.com sitesinde Alıcı’ya verilecektir. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar.
MADDE 5: ÖDEME
5.1. Ücretin ödeme şekli eğitim programları başlamadan www.uzemsoft.com web sitesi üzerinden veya satıcı hesabına Havale/Eft ile Alıcı tarafından yapılır.
5.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan eğitim verme hizmetini kullanamayacağını kabul eder.
5.4. Onlinesoft ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya fatura keser.
5.5. Onlinesoft faturayı yada perakende satış fişini Alıcı’ya e-posta ile gönderir.
MADDE 6: YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1. Alıcı, uzemsoft.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.
6.2. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 7: CAYMA HAKKI
Alıcı 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya info@uzemsoft.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değerlere göre Alıcı’nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir..
Bu sözleşme 8 (Sekiz) maddeden oluşmaktadır.
SATICI :
ALICI :